Čipování a vystavení Europasu.

   Od října 2004 je možné vycestovat do zahraničí pouze s platným pasem. Tato povinnost se týká psů, koček a fretek. Europasy vystavuje schválený veterinární lékař s licencí. Tento veterinární lékař zkontroluje u Vašeho zvířete tetování nebo čipování a očkování proti vzteklině. V případě, že bude nutné zvíře načipovat nebo naočkovat, tyto úkony provede a vystaví pas. Tento pas zaregistruje v databázi pasů. Pas je vydáván na dobu neurčitou. Povinností majitele je pouze každoroční přeočkování proti vzteklině, které bude zapsáno opět do pasu.

   Při cestách po zemích EU Vám tedy stačí výše popsané kroky. Existují ale výjimky jako Velká Británie, Irsko, Švédsko, Malta a Kypr - aktuální informace lze získat na www.svscr.cz . Do zemí mimo EU je nutné ještě vyšetření na vzteklinu, které se provádí z krve. Je časově náročné, a proto je třeba se včas informovat u Vašeho veterináře.

   Podrobné informace o cestování do zemí mimo EU získáte rovněž na www.svscr.cz  

 Čipování.

   Povinnost mít zvíře označené mikročipem se vztahuje nejen na cesty do zahraničí, ale nově i pro majitele psů v celé České republice. Výjimka platí pro psy narozené před rokem 2011, kteří mají čitelné tetování. Tato povinnost se zavádí od 1. 1. 2020 a v praxi znamená, že pes, který nebude k tomuto datu očipován, nemá automaticky platné očkování proti vzteklině. Přesto, že fakticky očkován je. 

Co to vlastně mikročip je a jak se provádí jeho aplikace?

   Mikročip je tvořen kapslí z bioskla nebo polymeru, v níž je uložen vlastní čip obsahující unikátní kód, což je číslo, které se nikde ve světě neopakuje. Aplikace probíhá podobně jako očkování, protože mikročip je uložen ve sterilní, jednorázové jehle. Mikročip je většinou aplikován na levou stranu krku. Po aplikaci je ještě provedena kontrola čtecím zařízením a majitel obdrží potvrzení o čipování. Zvíře by poté mělo být zaregistrováno do některého z registrů čipovaných zvířat působících v České republice, a to podle přání majitele. POZOR NA PODVODNÉ REGISTRY. V rámci nové povinnosti se objevují nové registry zvířat. Registrujte a za tuto službu plaťte jen prověřeným registrům. Jejich seznam najdete na www.vetkom.cz. Jsou to například Europetnet nebo Národní registr majitelů zvířat.

Ve své praxi používám mikročipy z bioskla, dlouhodobě prověřené, s antimigrační úpravou (ochrana proti putování čipu z místa aplikace), v rozměru mini – tedy šetrné vůči zvířeti. Cena je uvedena v mém aktuálním ceníku.

 Návrat na hlavní stránku.

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace : 19.6.2013 .